PRIVACYVERKLARING PROXY SERVICES B.V.

Via de websites van Proxy worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Proxy acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Uw privacy is voor Proxy Services B.V. van groot belang.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij er zorgvuldig mee om gaan.

In deze privacyverklaring is beschreven op welke wijze wij de bedrijfs- en persoonsgegevens van prospects, huidige- en voormalige klanten van Proxy Services B.V. verwerken. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van deze privacyverklaring, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 september 2023.

Wat is een persoonsgegeven?
Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.Bedrijfsgegevens zijn geen persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt daarom niet voor de informatie over uw onderneming.

Wanneer is er sprake van het verwerken van persoonsgegevens?
Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Proxy Services B.V. kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

Welke soorten gegevens verwerken wij?
Proxy Services B.V. kan de navolgende bedrijfs- en/of persoonsgegevens van u en uw onderneming verwerken:


Op welke wijze verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens?
Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij het belang van onze klanten voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw bedrijfs- en persoonsgegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het noodzakelijk dat wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerken. Wij doen dat om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten en het onderzoek en de analyses die we doen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Proxy Services B.V. rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.
Over op welke wijze wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens precies verwerken informeren wij u in dit hoofdstuk.

Prospects
Wij werken met aangekochte belmarketing lijsten die gegevens bevatten waar óf uw onderneming, óf uzelf expliciete toestemming voor heeft verstrekt. In dit kader kunnen wij telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming interesse heeft in de dienstverlening van Proxy Services B.V. Uiteraard doen wij enkel zaken met gerenommeerde partijen, van wie wij verwachten, dat zij uw voorkeur respecteren.

Klanten
Wij hebben uw bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij onze dienstverlening zoals het uitleveren van orders en het verlenen van onderhoud optimaal uit kunnen voeren.

Contactgegevens
Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden, die toestemming hebben gegeven, en klanten willen informeren over onze producten en/of diensten. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Contactformulier
Wij bieden via de website de mogelijkheid om vragen te stellen, offerte verzoeken te versturen, demo’s aan te vragen of content middelen te downloaden middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Enkel de bedrijfsnaam en het mailadres zijn verplicht, voor de rest kiest u zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dit doen wij:Per e-mailVia social media.U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren, ontvolgen of de afmeldoptie gebruiken.

Verbeteren dienstverlening
We hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken voor marketingactiviteiten en analyses, onderzoek en rapportages om onze dienstverlening te verbeteren, onze klanten te kunnen informeren, inspireren, om onze klantencontacten te verbeteren en om het design en de inhoud van onze websites en ons online bestelplatform te kunnen verbeteren.

Camerabeveiliging
Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om met camera’s onze eigendommen, bezoekers en medewerkers te beschermen. De camerabeelden worden enkel voor deze doeleinden gebruikt. De camera beelden worden in een kluis bewaard en uitsluitend bij een gerechtvaardigd doel bekeken. De beelden worden na 4 weken verwijderd.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Proxy Services B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Proxy Services B.V.) tussen zit.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Cookie beleid
Proxy Services B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Proxy Services B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Cookies in uw browser beheren
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Bekijk hier de toelichting ‘Cookies wat zijn het en wat doe ik ermee?’.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij laten de IP-adressen niet anonimiseren.Een specificatie van alle cookies, inclusief de naam, functie en bewaartermijn vindt u hier.

reCAPTCHA
Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring van Google.

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, die je doorgeleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code die afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Hubspot
Proxy maakt gebruik van de marketing automation tool Hubspot om gegevens over uw gedrag op onze website te verzamelen en om uw persoonlijke gegevens, die u zelf bij ons aanlevert, te verwerken. Het verstrekken van deze gegevens zorgt ervoor dat Proxy een optimale websitebeleving kan aanbieden, eventueel contact met u kan opnemen en informatie over onze diensten en activiteiten kan verstrekken. Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met het privacy policy van Hubspot.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
We verwerken uw bedrijfs- en persoonsgegevens voor interne zakelijke doeleinden, zoals het voeren van een administratie en het naleven van onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw bedrijfs- en persoonsgegevens te delen met een of meerdere vendoren, distributeurs of leveranciers als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Proxy Services B.V. heeft met uw onderneming. Deze derden mogen de bedrijfs- en persoonsgegevens die Proxy Services B.V. aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor Proxy Services B.V. de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

Overheidsinstanties
We kunnen door de wet worden gedwongen om bedrijfs- of persoonsgegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw bedrijfs- en persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacy verklaring zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal Proxy Service B.V. de bedrijfs- en persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, indien wij de gegevens voor statistisch onderzoek willen gebruiken.Prospect gegevens worden bewaard totdat de relatie aangeeft niet langer als prospect beschouwd te willen worden. In dat geval verwijderen wij de gegevens direct. De verwerking van de verwijdering kan enkele weken duren, waardoor het mogelijk is dat uw onderneming nog wordt benaderd, ook nadat de gegevens zijn verwijderd.De bewaartermijn van de gegevens van klanten is één jaar na stopzetting van alle activiteiten, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor analyses en onderzoek.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Klacht indienen?
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Proxy Services B.V.
Delftweg 128
3043 NB Rotterdam
E-mail: info@proxy.nl
Telefoon: +31 10 245 1800